home band history events gallery repertoire downloads guestbook contact
 

 

mujiga y test: Diego Moroder, aranjamënt: The Zanzis, 2005

Per té

L fova na nuet sarëina
l ciel dut n stëila
jënt festejova, n'atmosfera tan rëidla…

Iló per l prim iede te ei udù, cun ti bel rì senzier
ti uedli lucënc me fajova cuntënt..

Te me plejes, for plu y plu,
ti maniera de fé, propi da se namuré...


Te n mumënt che te foves sëula
me ei nfidà permez
mi uedli lujova, mi mans scumenciova a sué…

Y mi puere cuer dut sprigulà ulova te dì zech
y po' chësc te ei ciantà.

Te me plejes, for plu y plu
ti maniera de fé, propi da se namuré...

 

----------------------------------------------------------------------------
Carolina Kostner - Per Te - Ice Gala 2010
----------------------------------------------------------------------------

 

 
zanzis
 

dimo-design

 
links
 
 
  facebook myspace youtube
 

 

collage